Att ha en ekologisk odling

På allt fler ställen i Sverige dyker det upp ekologiska jordbruk. Några av dem föder upp djur, andra har ekologiska odlingar. Men att ha en ekologisk

Läs mer »

Andra ekologiska varor

När det gäller ekologiska produkter finns det självklart inte bara ekologiska ägg utan också en hel del andra saker som vi använder i den vanliga vard

Läs mer »

Bättre för miljön

Förutom att djur och människor i regel har det bättre när ekologiska produkter väljs, gör man också miljön en väldigt stor tjänst. I de allra flesta f

Läs mer »

Besök oss på facebook

Bokn organisk farm

Klicka här